Om kunstnerparret maleren Elof Risebye (1892-1961) og billedhuggeren Paul Kiærskou (1900-1933). Tabet af Kiærskou prægede Risebyes kunst afgørende. Hans kunst omfatter religiøse motiver såvel i malerier som i kirkelige opgaver. Med gengivelser af en række af deres værker.

" />

Museet for Religiøs Kunst · adresse · Tlf. xx xx xx xx · info@mail.dk