I anledning af genforeningsjubilæet i 2020 sætter Museet for Religiøs Kunst spot på værker af kunstnere, der har det tilfælles, at de enten er født i Sønderjylland eller i de gamle hertugdømmer Slesvig og Holsten. Det gør vi med udstillingen KUNST FRA GRÆNSELANDET. Udstillingens værker dækker en periode på ca. 200 år, og er udvalgt med særlig fokus på deres kredsen om det religiøse, eksistentielle og filosofiske.

 

Værkerne er alle udlånt af Kunstmuseet Brundlund Slot i Aabenraa. Ved fysisk at flytte værker fra syd til nord håber vi, at fortællingen om Genforeningen, som en national begivenhed, bliver mere synlig også i Nordvestjylland. Kunstmuseet Brundlund Slot har en fin samling af kunstnere fra grænselandet, hvoraf mange er store navne indenfor den nationale kunsthistorie såsom C. W. Eckersberg (Blåkrog 1783-1853), Ditlev Blunck (Münsterdorf 1798-1854), Franciska Clausen (Aabenraa 1899-1986) og Claus Carstensen (Sønderborg f. 1957).

 

Det er kunstnere, som man ikke forbinder direkte med en særlig landsdel, men ved at sætte dem i en ramme, der på den ene side er geografisk og på den side tematisk, reflekteres der over, hvordan det lokale spiller ind i det nationale, og også hvordan det religiøse og eksistentielle har været forvaltet hos kunstnere fra denne del af landet.

 

Et eksempel er Jeppe Madsen-Ohlsen (1891-1948), der i sine symbolistisk inspirerede værker blandt andet viser det særprægede religiøse miljø i Herrnhuternes Christiansfeld. Hans værker skaber genklang i Niels Bjerres indremissionske motiver fra Lemvig-egnen.

 

Billede: 

O.D. Ottesen
En Rose i Soldatens Knaphul, 1884
©MSJ – Kunstmuseet Brundlund Slot


« Tilbage til Kommende udstillinger