SKABERKRAFT

Peter Brandes og en kunstnersamling

Museet for Religiøs Kunst

26. maj – 22. sept. 2019

 

 

I 2019 fylder billedkunstneren Peter Brandes 75 år, og det er den ydre anledning til at ”biografere” polyhistoren, museumsmennesket og de store, men netop basale, fortællingers mand og netop at gøre det ved at påvise sammenhængen mellem livsværkets temaer og den konkrete indsamling af mytologier, indtryk og forenklinger, der ligger bag. Af praktiske grunde er den store udstilling rent fysisk delt i to, således at vi på MFRK med udstillingen SKABERKRAFT – Peter Brandes og en kunstnersamling koncentrerer os om de kristne temaer, mens de ikke-kristne myter er et centralt emne på Johannes Larsen Museets udstilling Den tabte tid. Kulturvandringer (7. juni – 22. sept. 2019).Udstillingsprojektet er blevet til i tæt samarbejde med Peter Brandes.

 

Om sammenhængen mellem de to udstillinger skriver Brandes: ”Jeg er overbevist om, at vi lever i en mere fragmenteret og historieløs tid end nogensinde. De store myter og de store fortællinger, som har dannet grundlag for noget af rygraden i vores kultur, er måske ved at smuldre i globaliseringsprocessen. Disse arketypiske rødder er væsentlige for mig at fremhæve og gøre opmærksom på.”

 

På MFRK’s del af udstillingen sætter vi fokus på de talrige kristent inspirerede værker, som Peter Brandes har udført, ikke mindst i forbindelse med kunstnerens store kirkeudsmykningsopgaver, herunder Roskilde Domkirke, Vejleå Kirke og den lokale Nørre Nissum Kirke. Værkerne udstilles i dialog med Brandes’ imponerende samling af kirkekunst fra antikken og middelalderen kombineret med kunstværker med kristent indhold fra de sidste to århundreder: Malerier af C.W. Eckersberg og Vilhelm Hammershøi, af Georg Baselitz og Leon Kossoff blot for at nævne nogle. Udstillingens kuratoriske greb bygger på kunstnerens associative tilgang til sin samling. Vi følger motivernes vandring, som de gentages og omformes i Peter Brandes’ kunst. Gennem en tematisk præsentation af motiver som: Den fortabte søn, Jakobs kamp, Sædemanden m.fl. formidles forbindelsen mellem tradition og skaberkraft.

I de seneste år har der været en fornyet interesse for kunstneren som samler og som kurator, hvor det at samle og kuratere på sin vis kan opfattes som en kunstnerisk praksis i sig selv. Denne kunstneriske praksis, hvor samlingen udgør et levende kunstarkiv, er udtalt hos Peter Brandes. Om at samle udtaler kunstneren at: ”Der har altid, så længe jeg har samlet, været en klar forbindelse mellem mine udtryk i den kunst, som jeg skaber, og inspirationen fra de antikke kunstværker.”  Der er værker i udstillingen, som måske ikke tidligere har været placeret i en religiøs forståelsesramme, men ved at lade Peter Brandes’ subjektive tolkning af værkerne styre værkudvalget lægger MFRK også op til en kontinuerlig samtale om, hvordan og hvem, der definerer, hvad religiøs kunst er.

MFRK og Johannes Larsen Museet udgiver et fælles udstillingskatalog.


« Tilbage til Kommende udstilling