MUSEET VED FJORDEN

På en af Lemvigs smukkest beliggende grunde ved Limfjorden lå tidligere byens gamle sommerrestaurant. Den nedbrændte, og ved hjælp fra bl.a. by, amt og private fonde byggede man på grunden i 1994 første etape af kunstmuseet. Udvidelsen kom til allerede i 1998, således at der blev plads til skiftende udstillinger. Bag museet løfter sig de tæt bevoksede skrænter, der beskytter mod vestenvinden, og foran museet ligger fjorden med indsejlingen til Lemvig Havn.

Fra museets café kan man således nyde den udsigt, som de fleste danskere er fortrolige med gennem digteren Thøger Larsens sange og - måske ikke mindst - gennem Henning Gantriis´ tegneserie om "Livets gang i Lidenlund". I caféen kan man bl.a. købe kaffe og kage. Både her og ved skranken betjenes de besøgende af museets mange frivillige medarbejdere.

 


 

HVORFOR ET MUSEUM
FOR RELIGIØS KUNST?

At der i dag ligger et kunstmuseum i Lemvig, der som sit særlige område har den religiøse kunst, udspringer af den store udsmykning af Lemvig kirke, som billedkunstneren Bodil Kaalund udførte 1976-81. Kunstnerens samarbejde med befolkningen på egnen førte til mange samtaler om kunstens væsen og om dens rolle og forhold til kirke og religion. De store eksistentielle spørgsmål om liv og død, om tilværelsens mening og sammenhæng optager mange mennesker.

Den nye generation søger viden om vore kulturelle rødder. Samtidig har globaliseringen åbnet verden for alle, og forståelse samfundene imellem er blevet mere nødvendig end nogensinde. Kunsten har til alle tider tydet, hvad der rører sig i tiden. Derfor er det vigtigt, at den bliver vist. Museet i Lemvig ser det som sin opgave at vise, hvorledes den religiøse dimension kommer til udtryk ikke mindst i nutidskunsten. På denne måde fortsætter man den samtale og debat, der startede på egnen i forbindelse med udsmykningen af byens kirke.

Sponsorer:


Færchfonden Logo

 

 


Logo Bank

 

 

 

 

Hjertelig tak for god støtte fra private fonde

 

Augustinus Fonden

Beckett-Fonden

Bikubenfonden

Colstrups Fond

Den Faberske Fond

Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond 

Grosserer L.F. Foghts Fond

Frimodt-Heineke Fonden

Fritt ord

Knud Højgaards Fond

Konsul George Jorcks og Hustru Emma Jorck’s Fond

Jyllands-Postens Fond

Kultursamarbejdet Midt og vestjylland

Lemvig Kommune

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Nordea-Fonden

Ny Carlsbergfondet

Region Midtjylland

Statens Kunstråd

Toyota Fonden

Velux Fonden

 

Museet for religiøs kunst  er medlem af Kunstkonserveringen,

som er stiftet af danske kunstmuseer med det formål at styrke opsynet med og bevaringen af kunst. Kunstkonserveringen konserverer og restaurerer kunstværker og rådgiver omkring lys- og klimaforhold m.m.

 

Læs mere her: kunstkonserveringen.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blocks Image 6 1

 

Blocks Image 17 1