Permanent udstilling i Kaalund-salen

I den permanente udstilling præsenteres udvalgte værker fra museets samling af blandt andre Bodil Kaalund, Alexander Tovborg, Maja Lise Engelhardt, Georges Rouault, Peter Callesen, Laila Westergaard og John Kørner samt grønlandsk kunsthåndværk og etnografica. Gennem en tematisk ophængning sættes værkerne i dialog med hinanden på tværs af kunstner, æstetisk udtryk og religiøse tilhørsforhold. 

 

Udstillingens indledende tema: At gøre det guddommelige synligt viser, hvordan forskellige kunstnere har grebet denne opgave an. Fra det figurative over det abstrakte til naturskildringen. Med helt grundlæggende eksistentielle temaer som liv og død og tro og tvivl er det vores intention at skabe et rum, hvor den besøgende i mødet med kunsten kan reflektere over livets store spørgsmål.


Bodil Kaalund

Grundstammen i museets samling udgøres af de 159 originale bibelillustrationer, som Bodil Kaalund (1930-2016) udførte i årene 1984-91 til Bibelselskabets udgivelse af den nyoversatte Bibel fra 1992. De enkelte illustrationer måler 53 x 42,5 cm og er udført som akvarel over litografi. I samlingen findes også en række forarbejder til illustrationerne foruden enkelte, der ikke kom med i Bibelen.


Desuden består samlingen af en række grafiske værker og malerier, der motivisk lægger sig op ad bibelillustrationerne og af de mange kirkeudsmykninger, som Bodil Kaalund i årenes løb har udført. I alt er der i samlingen registreret 225 værker på papir, 21 malerier og 1 glasudsmykning af Bodil Kaalund.

 

Det skal understreges, at der i den permanente udstilling blot er udstillet nogle af museets Kaalund-værker.

 


Georges Rouault

I anledning af indvielsen af museets nye tilbygning i 2006 donerede Ny Carlsbergfondet og Bikubenfonden en pragtudgave af bogen ”Passion” udgivet i 1939 af Ambroise Vollard, Paris. Bogen indeholder 17 farveakvatinter og 82 træsnit af Georges Rouault og en tekst af André Suarès fra 1927.

Bogens format er 44x33 cm, sideantallet på 190. Desuden indeholdt gaven 141 blade i form af samtlige farveakvatinter med stadietryk. Alle disse er indrammede og giver et fantastisk billede af den komplicerede og ganske unikke skabelsesproces, der lå forud for udgivelsen.

 

Det skal understreges, at der i den permanente udstilling blot er udstillet nogle af museets Rouault-værker.


Den grønlandske samling

Søren Andersen (1918-1998) var bosat på Grønland i årene 1961 – 69, hvor han arbejdede på Dronning Ingrids Hospital i Godthåb og som distriktslæge i Angmagssalik. Under årene i Grønland opbyggede Søren Andersen en omfattende østgrønlandsk husflidssamling, som i dag er skænket til Museet for Religiøs Kunst i Lemvig. Samlingen, der har sin styrke i en overordentlig grundig og konsekvent målrettethed, skildrer det østgrønlandske fangersamfund i alle detaljer: transportmidlerne, redskaberne, klæderne, husgeråd, legetøj, husflid og kunstgenstande. Samlingen er blevet til på et tidspunkt, hvor den nye tid rykkede tættere på med alle dens forandringer – men hvor de ældre grønlændere endnu både huskede generationernes erfaring og evnede at fastholde det høje kunstneriske stade i hverdagen. Samlingen er detaljeret beskrevet i en bog, forfattet af Søren Andersen og rummer ca. 500 nr.

Det skal understreges, at der i den permanente udstilling blot er udstillet nogle af museets grønlandske genstande.


Museets samling

Samlingen på Museet for Religiøs Kunst er siden 1994 vokset støt og roligt i takt med de mange særudstillinger. Hovedvægten ligger på kunst fra det 20. og frem til i dag med særlig fokus på religiøse og eksistentielle udtryk.

Museet for Religiøs Kunst betragter den kunst, der placerer sig i spændingsfeltet mellem kunst og religion, som sit ansvarsområde. Museet ser det som sin særlige opgave at skabe diskussion og refleksion over forholdet mellem kunst og religion. I forlængelse heraf ønsker museet at undersøge og debatere begrebet "Religiøs Kunst".

Museets indsamling afspejler ansvarsområdet, og fokuserer på kunst fra det 20. eller 21. århundrede, som placerer sig i spændingsfeltet mellem kunst og religion. Museet styrker og udvider løbende sin samling, som stilles til rådighed for forskning og formidling.

Det skal understreges, at den permanente udstilling blot fremviser et udsnit af museets samling.