Grundstammen i Bodil Kaalund (1930-2016) Samlingen udgøres af de 159 originale bibelillustrationer, som kunstneren udførte i årene 1984-91 til Bibelselskabets udgivelse af den nyoversatte Bibel fra 1992. De enkelte illustrationer måler 53 x 42,5 cm og er udført som akvarel over litografi. I samlingen findes også en række forarbejder til illustrationerne foruden enkelte, der ikke kom med i Bibelen.

Bodil Kaalund samlingen består desuden af en række grafiske værker og malerier, der motivisk lægger sig op ad bibelillustrationerne og af de mange kirkeudsmykninger, som Bodil Kaalund i årenes løb har udført. I alt er der i Bodil Kaalund Samlingen registreret 225 værker på papir, 21 malerier og 1 glasudsmykning.

 

Under store og pladskrævende temaudstillinger skal det understreges, at Bodil Kaalund Samlingen kan være smalt repræsenteret.


I anledning af indvielsen af museets nye tilbygning i 2006 donerede Ny Carlsbergfondet og Bikubenfonden en pragtudgave af bogen ”Passion” udgivet i 1939 af Ambroise Vollard, Paris. Bogen indeholder 17 farveakvatinter og 82 træsnit af Georges Rouault og en tekst af André Suarès fra 1927.

Bogens format er 44x33 cm, sideantallet på 190. Desuden indeholdt gaven 141 blade i form af samtlige farveakvatinter med stadietryk. Alle disse er indrammede og giver et fantastisk billede af den komplicerede og ganske unikke skabelsesproces, der lå forud for udgivelsen.

 

Det skal understreges, at Rouault Samlingen afhængigt af udstillingstematikker vil være periodisk repræsenteret i udstillingen.


Søren Andersen (1918-1998) var bosat på Grønland i årene 1961 – 69, hvor han arbejdede på Dronning Ingrids Hospital i Godthåb og som distriktslæge i Angmagssalik. Under årene i Grønland opbyggede Søren Andersen en omfattende østgrønlandsk husflidssamling, som i dag er skænket til Museet for Religiøs Kunst i Lemvig. Samlingen, der har sin styrke i en overordentlig grundig og konsekvent målrettethed, skildrer det østgrønlandske fangersamfund i alle detaljer: transportmidlerne, redskaberne, klæderne, husgeråd, legetøj, husflid og kunstgenstande. Samlingen er blevet til på et tidspunkt, hvor den nye tid rykkede tættere på med alle dens forandringer – men hvor de ældre grønlændere endnu både huskede generationernes erfaring og evnede at fastholde det høje kunstneriske stade i hverdagen. Samlingen er detaljeret beskrevet i en bog, forfattet af Søren Andersen og rummer ca. 500 nr.

Det skal understreges, at Den Østgrønlandske Samling afhængigt af udstillingstematikker vil være periodisk repræsenteret i udstillingen.


Samlingen på Museet for Religiøs Kunst er siden 1994 vokset støt og roligt i takt med de mange særudstillinger. Hovedvægten ligger på kunst fra det 20. og frem til i dag med særlig fokus på religiøse og eksistentielle udtryk.

 Museet for Religiøs Kunst betragter den kunst, der placerer sig i spændingsfeltet mellem kunst og religion, som sit ansvarsområde. Museet ser det som sin særlige opgave at skabe diskussion og refleksion over forholdet mellem kunst og religion. I forlængelse heraf ønsker museet at undersøge og debatere begrebet "Religiøs Kunst".

 Museets indsamling afspejler ansvarsområdet, og fokuserer på kunst fra det 20. eller 21. århundrede, som placerer sig i spændingsfeltet mellem kunst og religion. Museet styrker og udvider løbende sin samling, som stilles til rådighed for forskning og formidling.

Under store og pladskrævende temaudstillinger skal det understreges, at Museets faste samling kan være smalt repræsenteret.