Børn og Unge

Museet for Religiøs Kunst – tilbud til skoler:

 

Det skal være sjovt at lære noget. På museet sætter vi fokus på børnenes egen kreativitet og sansning, så læringen kommer til dem gennem leg og oplevelse. Vi tilbyder løbende temaomvisninger med forskelligt fokus og foreslår læreren at gøre brug af det undervisningsmateriale, som er udviklet til museets skiftende udstillinger og skræddersyet til indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen.

 

Omvisningen foregår på museet, tager 45 minutter og koster 500 kr. for skoleklasser. Undervisningsmaterialet kan bestilles gratis via folkekirkens skoletjeneste i Viborg; www.fsvs.dk . Vi kan også tilbyde længere forløb, som planlægges individuelt og skræddersyes til den enkelte klasse.

 

 

Forløb for indskolingen og børnehavegrupper:

 

1.Mit første museumsbesøg

Omvisningen er praktisk orienteret. Børnene ser museet og særudstillingen. Vi taler om, hvad et museum er, og hvad der gør en udstilling spændende og smuk. Børnene præsenteres derefter for redskaber til at bygge deres eget museum.

 

2.Farve, lyd og bevægelse

Omvisningen sætter alle sanser i gang, når vi undersøger forbindelsen mellem farve, rytme, lyd og bevægelse. Museet har udviklet en App, som kan transformere farver og former til lyd. Børnene udfordres til selv at tegne et stykke musik.

 

Formidlingsvejledning til lærere og pædagoger

 

 

Forløb for mellemtrinet:

 

1. Den klassiske

Den gode fortælling og nydelsen ved den klassiske lærdom er i højsædet i denne omvisning. Omvisningen byder på en introduktion til kunstens historie, eksemplificeret gennem værker på museet. Hvordan hænger billedets form og indhold sammen med en given samfundsorden? Redskaber til billedanalyse introduceres. Vi aftaler forløbet på forhånd og tilpasser det til klassens undervisning.

 

2. Nye tider og tanker

Den nyeste samtidskunst er hoppet ned fra piedestalen og kommunikerer i øjenhøjde og dialog med beskueren. Omvisningen introducerer en kunst, som stiller spørgsmål og ikke indeholder et bestemt facit. Omvisningen foregår dialogbaseret og stiller skarpt på vor tids netværksbaserede samværsformer.

 

Forløb for overbygningen:

 

3. Hardcore billedanalyse – Dansklærerens favorit

En omvisning, hvor vi udelukkende fokuserer på, at eleverne tilegner sig redskaberne til den fuldendte billedanalyse. I samarbejde med læreren udvælger omviseren en række værker, som klassen gennemgår i forhold til rumopbygning, farveholdning, bevægelse og symboler. Vi ser på billeder fra flere historiske perioder og taler om sammenhængen mellem form, indhold og samfund.